תכנה חופשית

תכנה חופשית

רשיונות קוד פתוח: תכנית טלוויזיה

7.2.2008 - תוכנית מהערוץ האקדמי בהשתתפות עו"ד חיים רביה, שחר שמש (מנכ"ל חב' לינגנו וממייסדי עמותת המקור) ועו"ד ועו"פ יואב אלקלעי (IBM ישראל). הוקלט בינואר 2008