תכנה חופשית

תכנה חופשית

מדריך לימודי: קוד פתוח ו-GPL

אוקטובר 2014. מדריך (באנגלית) ללומד על רשיונות קוד פתוח בכלל ועל רשיונות GPL בפרט. המדריך הוא פרויקט משותף של ה-Free Software Foundation, Software Freedom Law Center ואחרים.