חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית

קישורים

רשם הגורמים המאשרים - הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) - משרד המשפטים

מסמך רקע: חתימה אלקטרונית מאובטחת וחתימה אלקטרונית מאושרת (PDF) - רשם הגורמים המאשרים

הנחיות רשם הגורמים המאשרים - רמו"ט, משרד המשפטים

מרשם גורמים מאשרים לפי סעיף 9(ב) לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001

Global Guide to Electronic Signature Law (PDF)

Electronic Signatures in the United States (PDF)

The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (United States of America)

15 U.S. Code Chapter 96 - Electronic Signatures in Globel and National Commerce

Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC

Digital Signature & PKI Assessment Guidelines - American Bar Association

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001 (PDF)