חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית

מאמרים

מאמרים הסוקרים את ההיסטוריה החקיקתית של חוק חתימה אלקטרונית ודיני ההצפנה בהישראל, אשר פורסמו בשנים 1997-2003 שבהם התברר הצורך בשימושים בחתימות אלקטרוניות ונחקק החוק המסדיר את הנושא.