חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית

תקנים

חוק חתימה אלקטרונית הוא אמנם ניטרלי מבחינה טכנולוגית, אבל לא כן התקנות שמכוחו: חקיקת-המשנה מפנה לשורה ארוכה של תקנים, סטנדרטים בינלאומיים, RFCs ועוד. הנחיות רשם הגורמים המאשרים עוד הוסיפו ועדכנו תקנים. מרביתם נמצאים כאן.