חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית

מצגות

מצגות Power Point אלה לקוחות מיום עיון שערכנו ב- 26.11.2001. הן מסבירות מהי חתימה אלקטרונית וסוקרות את תוכניות הממשלה לחקיקה בתחום האינטרנט וליישום חתימה אלקטרונית. הן מובאות באתר באדיבות המחברים. כולן בקבצי ZIP המיועדים להורדה.

חתימה אלקטרונית - מה יש בה ומה אין בה

דורון שקמוני, חבר הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי ויועץ לממשלה בתחום החתימה האלקטרונית.

חקיקה בתחום האינטרנט ועקרונות יסוד בחוק חתימה אלקטרונית

עו"ד ליהי פלדמן, חברת הוועדה לסחר אלקטרוני במשרד המשפטים ומי שריכזה את חקיקת חוק חתימה אלקטרונית.

הסדרת חתימה אלקטרונית בחקיקה הישראלית

עו"ד חיים רביה.

פרוייקט "תמר": מימוש חוק חתימה אלקטרונית בממשלה

בועז דולב, מנהל פרוייקט תהיל"ה (תשתית האינטרנט למשרדי הממשלה) ותמ"ר (תשתית מפתח ציבורי) במשרד האוצר, ירושלים.

תקן ישראלי 7799: אבטחת מידע באירגון

התקנות דורשות כי גורמים מאשרים ימציאו תעודה של מכון התקנים הישראלי המעידה על עמידתם בתקן. מצגת של מר שוקי פרייס ממכון התקנים מסבירה את עקרונות התקן.