ארה"ב: העליון לא ידון בשאלה אם בינה מלאכותית תחשב ממציא

הפסד נוסף לסטיבן ת'אלר, מפתח מערכת הבינה המלאכותית DABUS: בית המשפט העליון דחה את בקשתו לצו עיון מחדש בשאלה האם לשון חוק הפטנטנים האמריקני (Patent Act) מגבילה את תחולתו לבני אנוש בלבד. ת'אלר הגיש את בקשתו לאחר שבחודש אוגוסט האחרון דחה בית משפט פדרלי לערעורים בארה"ב את בקשתו לרישום DABUS כממציאת פטנט, בטענה כי המונח "Individual" שבחוק הפטנטים נוגע לבני אנוש בלבד.

בבקשתו, ציין ת'אלר כי לעניין האמצאות נושא בקשות הפטנט, DABUS היא הגורם היחיד שיכול להתאים להגדרת המונח "ממציא" לפי החוק. זאת, משום שעשתה שימוש בידע כללי שצברה בתחום טכני כדי לחבר את האמצאות, ללא מעורבות יד אדם. ת'אלר טען כי גישת הערכאות הנמוכות מתעלמת מכך שהמונח "Individual" שבחוק עשוי להתייחס לכל ישות בודדת (כלומר, שאינה קולקטיב, כמו תאגיד או ממשלה), ובכך היא שוללת לחלוטין הגנת פטנט מכל אמצאה שנוצאה על ידי מערכת בינה מלאכותית. לפיכך, ביקש מבית המשפט העליון לבחון את השאלה האם חוק הפטנטים מגביל באופן מוחלט את המונח הסטטוטורי "ממציא", כך שהוא חל על בני אנוש בלבד. ואולם, בית המשפט בחר לדחות את הבקשה ללא נימוק, ובכך חמק מהדיון בשאלה שת'אלר הציג.

law.co.il מזכיר כי ת'אלר הגיש בקשות דומות לרישום פטנטים על אמצאות שפותחו לטענתו על ידי DABUS במדינות שונות ברחבי העולם, לרבות האיחוד האירופי, בריטניה, דרום אפריקה, אוסטרליה ואף ישראל. עד כה, כלל המדינות בהן הגיש את הבקשות דחו אותן בנימוקים דומים לאלה של הרשויות בארה"ב, למעט בדרום אפריקה, שם קבע בית המשפט כי יש לרשום את DABUS כממציא. כמו כן, גם בקשתו של ת'אלר לרישום יצירות שנוצרו לטענתו על ידי בינה מלאכותית שפיתח, ללא מעורבות יד אדם, נדחתה על ידי משרד זכויות היוצרים.