הממשלה מבקשת לבטל את צו הביניים נגד התקנות לשעת חירום

אולי יעניין אותך גם

ראש הממשלה, ממשלת ישראל ומשיבים נוספים לעתירות שהגישו עו"ד שחר בן מאיר, האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון עדאלה, פנו לבית המשפט הגבוה לצדק ב בקשה דחופה לבטל את צו הביניים שניתן בנוגע לתקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף-2020. התקנות מסמיכות את המשטרה לקבל בלא צו שיפוטי נתוני מיקום של אנשים שהושמו בבידוד כדי לפקח על קיום הבידוד. 

ב בקשה, מתבקש בג"צ לשנות את החלטתו בעניין צו הביניים, כך שיתאפשר, בשים לב לעדכונים שנמסרו בבקשה,  "להפעיל את תקנות נתוני מיקום לטובת קיומו של פיקוח על מפרי חובת בידוד, כחלק מן הטיפול הכולל בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה" [לעיון בנוסח הבקשה - לחצ/י כאן].    

הממשלה עדכנה בבקשתה כי השלימה את הכנתו של נוסח חדש של התקנות העוסקות בנתוני מיקום. הנוסח אושר על-ידי המשנים ליועמ"ש ושר המשפטים, אך טרם הובא בפני הממשלה או אושר על-ידה. הנוסח החדש המצורף נספחי הבקשה כולל 5 תיקונים מרכזיים לדברי המשיבים - 

  • תקופת תחולת התקנות תקוצר מ-3 חודשים ל-14 ימים;
  • הסמכות לקבל נתוני תקשורת לצורך חקירה אפידמיולוגית תימחק;
  • סמכות הפיקוח על קיום הוראות בידוד תתוקן, כך שבנוסף לפיקוח על החייבים בבידוד ששבו מחו"ל או שהו בקרבת חולים, יוחל פיקוח אף על חולים השוהים בבידוד בית;
  • הסמכות להעביר את נתוני המיקום למשרד הבריאות תימחק, משום שנתון המיקום אינו נחוץ לצורך פיקוח משרד הבריאות, אלא די בידיעה כי הפר את חובת הבידוד;
  • תתווסף הוראה לעניין חובת המשטרה למחוק את המידע בדבר נתוני המיקום שאינם מהווים ראיה בהליך משפטי.

הממשלה עדכנה בנוסף כי היועמ"ש אישר את "נוהל הוראת שעה בנושא פיקוח על חבי בידוד בעקבות נגיף הקורונה", הוא נוהל המשטרה ליישום תקנות נתוני המיקום, והנוהל אושר גם על ידי גורמי משרד הבריאות. הוחלט בנוסף כי נוהל זה יהיה גלוי לציבור ואף הוא מצוי בגוף נספחי הבקשה. השיבים הוסיפו כי הסמכות הניתנת למשטרה בתקנות נתוני המיקום תכליתה לאפשר למשטרה לסייע למשרד הבריאות בפיקוח על קיום הוראות הבידוד במתכונת יעילה ואפקטיבית, לתכלית של הגנה על חיי אדם והבטחת בריאות הציבור, במסגרת ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה ונוכח קצב התפשטותה.

במקביל פירסם הבוקר משרד המשפטים תזכיר חוק המיועד לתקן את חוק נתוני תקשורת כך שיבוא במקום התקנות לשעת חירום, לתקופה של שלושה חודשים.