הממשלה מבקשת לתקן את חוק נתוני תקשורת לצורך פיקוח על בידוד חולי קורונה

אולי יעניין אותך גם

המדינה מבקשת לתקן את חוק נתוני תקשורת כך שיאפשר למשטרה לקבל באופן מדגמי ובלא צו שיפוטי נתוני מיקום של מי שנמצאים בבידוד כדי לוודא שהם אכן נמצאים בו. לצורך כך פרסם הבוקר משרד המשפטים את תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (תיקון מס 2)(קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראת הבידוד), התש"ף-2020. התזכיר פתוח להערות הציבור עד מחר 25.3.2020 בשעה שבע בבוקר.

דברי ההסבר לתזכיר אומרים כי "כחלק ממכלול הצעדים הננקטים על מנת להבטיח את מניעת התפשטות המחלה, מוצע לעגן את סמכות המשטרה לקבל נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד, בלא צו בית משפט לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד. יודגש כי נתוני המיקום יתקבלו באופן מדגמי בלבד, ויכללו את נתון המיקום האחרון של מנוי שנקלט בידי בעל רישיון בזק. כלומר, אחת ליום, מתוך רשימת חבי הבידוד והחולים החייבים בבידוד ביתי, המשטרה תקבל באופן מדגמי בלבד, נתוני איכון של קבוצת חייבים בבידוד. נתון המיקום של אדם כאמור יהיה נתון מיקום בודד ברגע נתון אחד בעת עריכת הדגימה".

ב-16.3.2020 התקינה הממשלה תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף-2020, בהן עוגנה סמכות המשטרה לקבלת נתוני מיקום באופן מדגמי לצורך פיקוח על קיום חובת הבידוד. עם זה, בבג"ץ 2109/20 בן מאיר נ' ראש הממשלה מיום 19.3.2020 ניתן צו ביניים האוסר על שימוש בתקנות

תיקון חוק נתוני תקשורת מיועד להיות הוראת שעה שתעמוד בתוקף לשלושה חודשים.