תזכיר חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה - חרבות ברזל)(תיקון - הארכת תוקף), התשפ"ד-2024

אולי יעניין אותך גם

תזכיר חוק להארכת תוקפו של חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד - 2023. הוראת השעה נקבעה לתקופה של שבעה חודשים, עד לשלהי חודש יולי 2024 . נוכח התמשכות אירועי הלחימה, והמשך קיומו של הצורך המבצעי בתקופת "חרבות ברזל" להתמודדות יעילה עם תקיפות סייבר חמורות נגד מגזר השירותים הדיגיטלים ושירותי האחסון, התזכיר מציע להאריך את תוקפה של הוראת השעה לתקופה של שנה. בשים לב להוראות סעיף 2 בהוראת השעה, המחייבות כי תקיפת הסייבר תתרחש במהלך תקופת "חרבות ברזל", משמעותה של תקופת ההארכה המתבקשת היא שנה או תום תקופת "חרבות ברזל" - לפי המוקדם.