טיוטת תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב-2021

אולי יעניין אותך גם

בחודש נובמבר, 2020, הכנסת אישרה את תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, שעיקרו בהקמת מאגר "אל תתקשרו אלי". התיקון לחוק קבע הסדר של Opt Out לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאלה אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר מספרי טלפון של צרכנים.

חוק הגנת הצרכן מסמיך את שר הכלכלה לקבוע הוראות בנוגע להקמת המאגר וניהולו, לרבות בעניין בקשת צרכן לרשום מספר טלפון במאגר, לשנותו או להסירו; וכן אופן בירור המידע הרשום במאגר על-ידי עוסק וצרכן. משרד הכלכלה והתעשייה פרסם כעת טיוטת תקנות שנועדו לקבוע את אמצעי הגישה למאגר על-ידי צרכנים ועוסקים.