הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - תקופת ההתיישנות), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1892/24] של חברת הכנסת מירב בן ארי, המבקשת להאריך את תקופת ההתיישנות במקרה של עוולה אזרחית לפי חוק הגנת הפרטיות, משנתיים לשבע שנים.

הצעות חוק דומות הוגשו בכנסת ה-22 על-ידי חבר הכנסת עומר בר-לב [פ/1040/22], ובכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת בר-לב ואח' [פ/5033/20]. הצעת חוק דומה נוספת, המבקשת להאריך את תקופת ההתיישנות לשלוש שנים, הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת עדי קול [פ/2706/19].