הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הארכת תקופת התיישנות), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2706/19] של חברת הכנסת עדי קול, המבקשת להאריך את תקופת ההתיישנות, במקרה של עוולה אזרחית של פגיעה בפרטיות, משנתיים לשלוש שנים.