הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - תקופת ההתיישנות), התש"ף-2019

הצעת חוק פרטית [פ/1040/22] של חבר הכנסת עמר בר-לב ואח', המבקשת להאריך את תקופת ההתיישנות במקרה של עוולה אזרחית לפי חוק הגנת הפרטיות, משנתיים לשבע שנים.

הצעת חוק זהה [פ/5033/20] הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת בר-לב ואח'. הצעת חוק דומה, המבקשת להאריך את תקופת ההתיישנות לשלוש שנים, הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת עדי קול [פ/2706/19].