הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - תקופת ההתיישנות), התשע"ח-2018

הצעת חוק פרטית [פ/5033/20] של חבר הכנסת עמר בר-לב ואח', המבקשת להאריך את תקופת ההתיישנות במקרה של עוולה אזרחית לפי חוק הגנת הפרטיות, משנתיים לשבע שנים.

הצעת חוק דומה, המבקשת להאריך את תקופת ההתיישנות לשלוש שנים, הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת עדי קול [פ/2706/19].