הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 62)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התש"ף-2020

הצעת חוק ממשלתית [מ/1362] המבקשת לקבוע הסדר של Opt Out ביחס לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאמור אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר "אל תתקשרו אלי". הצעת החוק עברה בכנסת בקריאה ראשונה ביום 14.9.2020.

עדכון: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית ביום 11.11.2020 [לעיון הנוסח הצעת החוק לקריאה 2-3].

הצעת החוק מבוססת על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61)(מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק), התשע"ט-2018, שהיא הצ"ח ממשלתית [מ/1255] שאושרה בקריאה ראשונה בכנסת ה-20 אך הליכי חקיקתה לא התקדמו בשל התפזרות הכנסת.

הצעות חוק זהות ודומות בעיקרן הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חברי הכנסת איציק שמולי [פ/4699/20] ומיקי רוזנטל [פ/4631/20]; בכנסת ה-22 על-ידי חברי הכנסת איציק שמולי [פ/739/22], אורי מקלב ואח' [פ/737/22] ומירב כהן [פ/289/22]; ובכנסת ה-23 על-ידי חברי הכנסת הילה שי וזאן ואח' [פ/2040/23], טלי פלוסקוב [פ/2039/23], מיקי לוי [פ/566/23], אורי מקלב ואח' [פ/196/23] ומירב כהן [פ/13/23].