הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על שיווק טלפוני למספר הרשום במאגר "אל תתקשרו אלי"), התשע"ח-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4631/20] של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שמטרתה להבטיח כי גופים שונים לא יוכלו "להטריד את האזרח בישראל באמצעות שיחות טלפוניות פרסומיות". ההצעה כוללת את הקמתו של מאגר "Do Not Call" ממשלתי, שיאפשר לאזרח להסיר עצמו ממאגרי מידע של מפרסמים שונים. ההצעה מבוססת על תזכיר חוק שהפיץ משרד הכלכלה באותו נושא באוקטובר 2017.