הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – צבירת יחידות של שירותי גלישה באינטרנט באמצעות רט"ן), התשע"ח–2018

הצעת חוק פרטית [פ/5080/20] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואח', המבקשת לאפשר צבירה של יתרת חבילת הגלישה שלא נוצלה על-ידי המנוי, כך שהיתרה הלא מנוצלת תעבור למכסת חבילת הגלישה של החודש העוקב.

הצעות חוק דומות, שנועדו לאפשר צבירה של יתרות חבילות הגלישה הסלולאריות מחוץ לישראל, הוגשו במהלך הכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת נחמן שי ואח' [פ/502/20]; בכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת נחמן שי [פ/2461/19] וחבר הכנסת אלכס מילר [פ/2875/19]; ובכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר ואח' [פ/3327/18].