הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - צבירת יחידות של שירותי גלישה באינטרנט באמצעות רט"ן מחוץ לישראל), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2461/19] של חבר הכנסת נחמן שי, המבקשת לאפשר צבירה של יתרות חבילות הגלישה הסלולאריות מחו"ל, שלא נוצלו על-ידי המשתמש, לשימוש במועד מאוחר יותר. הצעת חוק זהה [פ/3327/18] הוגשה במהלך הכנסת ה-18 על-ידי חה"כ אלכס מילר ואח'.