הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - צבירת יחידות של שירותי גלישה באינטרנט באמצעות רט"ן מחוץ לישראל), התשע"ה-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2875/19] של חבר הכנסת אלכס מילר ואח', המבקשת לאפשר צבירה של יתרות חבילות הגלישה הסלולאריות מחו"ל, שלא נוצלו על-ידי המשתמש, לשימוש במועד מאוחר יותר. הצעות חוק זהות הוגשו במהלך הכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת נחמן שי [פ/2461/19] ובכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר ואח' [פ/3327/18].