הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - צבירת יחידות של שירותי גלישה באינטרנט באמצעות רט"ן מחוץ לישראל), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/502/20] של חבר הכנסת נחמן שי ואח', המבקשת לאפשר צבירה של יתרות חבילות הגלישה הסלולאריות מחו"ל, שלא נוצלו על-ידי המשתמש, לשימוש במועד מאוחר יותר. הצעות חוק זהות הוגשו במהלך הכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר ואח' [פ/2875/19] ונחמן שי [פ/2461/19]; ובכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אלכס מילר ואח' [פ/3327/18].