הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - צבירת יחידות של שירותי גלישה באינטרנט באמצעות רט"ן מחוץ לישראל), התשע"א-2011

הצעת חוק פרטית [פ/3327/18] המבקשת לאפשר צבירה של יתרות חבילות הגלישה הסלולאריות מחו"ל, שלא נוצלו על-ידי המשתמש, לשימוש במועד מאוחר יותר.