ת"א 54478-09-20 יצחק ואח' נ' Google LLC ואח'

אולי יעניין אותך גם

נדחתה ברובה בקשת אמנון יצחק להסרת סרטונים מפייסבוק ויו-טיוב (החלטה, שלום ראשל"צ, השופט אפי ארניה):

העובדות: המבקשים, העוסקים בהפצת תכני יהדות ובהחזרה בתשובה, הגישו בקשה לסעד זמני בה נתבקש ביהמ"ש להורות למשיבות (גוגל ופייסבוק) להסיר קמפיין, סרטונים ותכנים שמטרתם, לטענתם, לפגוע בהם ולהשחיר את שמם. המשיבות התגוננו, בין היתר בטענה שהן פלטפורמות נייטרליות, בעוד שבעלי הדין הנדרשים להליך – האנשים שיצרו ופירסמו את הסירטונים - אינם צד להליך.

נפסק: יש לדחות את הבקשה ברובה המכריע. נקודת המוצא למתן סעד זמני היא קיומן של "ראיות מהימנות לכאורה" לקיומה של עילת תביעה. במקרה זה חיצי התובענה מכוונים אל שיקול דעתן של המשיבות בעת החלטת הסירוב להסיר את הפירסומים, לרבות התגוביות להם, לאחר הפניה המוקדמת אליהן בבקשת הסרה. המבחן שמקובל לראות בו כמבחן המתווה את גבולותיה של דוקטרינת "ההודעה וההסרה" הוא כי על פלטפורמה להסיר פירסום ללא צו שיפוטי, רק כש"הפירסום פוגע ואסור באופן חד משמעי על פניו" [עניין בורוכוב - ת"א 7830/00; עניין סביר - ע"א 44711-11-14]. בהתאם למבחן, כאשר מובאת בפני הפלטפורמה בקשת הסרה ובה ראיה ברורה לכך שתוכנו של פירסום הוא שקר ברור או מהווה פירסום בלתי חוקי על פני הדברים, אשר אין נדרש לגביהם בירור עובדתי או שקלא וטריא משפטיים, מוטלת עליה החובה להסיר את הפירסום, אף ללא צו שיפוטי.

ביהמ"ש צפה בסרטונים נשוא הבקשה וקבע כי לא קיימת ראיה לכאורה או ראיה מספיקה לכך שמתקיים בסרטונים מבחן השקר הברור, המחייב את המשיבות להיעתר לבקשת המבקש להסיר אותם. אמנם הסרטונים ערוכים באופן דרמטי והמכנה המשותף שלהם הינו, לכאורה, הצגתו של המבקש כמתחזה וכראש כת אלימה המנצל את חסידיו ושולט בהם שליטה מחשבתית, ולכאורה הם מוציאים את דיבתם של המבקשים רעה. ואולם, על מנת שאלה יוסרו מהרשתות, ללא צו שיפוטי, על המבקשים להצביע שהם כוללים שקרים ברורים. המבקשים אינם עומדים בנטל זה. בנוסף, יש לקבל את עמדת המשיבות כי עתירת המבקשים לסעד זמני מהווה למעשה עתירה למתן הסעד הקבוע.

המבקשים העלו טיעון שובה לב לפיו מאזן הנוחות נוטה לטובתם, שכן למשיבות לא ייגרם כל נזק מהסרת הפירסום, בעוד שלמבקשים ייגרם נזק עצום מהותרת הפירסום על כנו. אין לקבל טענה זו. אכן, ייתכן שלמשיבות לא ייגרם נזק מהסרת הפירסום, אולם נזק מרכזי שעלול להיגרם מהסרת הפירסום הוא הנזק לאינטרס חופש הביטוי. קבלת האיזון המוצע על ידי המבקשים פירושו צינזור מראש של ביטוי שאין לגביו ראיה לכאורה שהוא שקרי על פניו. הצדק עם המבקשים ביחס לתגוביות שפרסמו הנתבעים שלגביהם ניתן פס"ד בהיעדר הגנה. מבחינת המשיבות, גם פסק דין בהיעדר הגנה צריך להיתפס כפס"ד הקובע כי מדובר בפירסומים אסורים שאין לצידם הגנה, בוודאי מקום שחלפה התקופה להגשת בקשה לביטולו של פסק הדין. פייסבוק תסיר את הפרסומים הללו. המבקשים יישאו בהוצאות המשיבות בסך 10,000 לכל אחת.