א 7830/00 בורוכוב נ' פורן

אולי יעניין אותך גם

(פסק דינו של השופט רמי אמיר, בימ"ש השלום בכפר סבא): החלטה מנחה בדיני אחריות ספקי שירות בישראל. פסק הדין ממסד מבחן משולש כתנאי להטלת אחריות על ספק, שלא הסיר חומר פוגע ממחשביו: ידיעה בפועל - רק אם הנפגע פנה, התריע ודרש להסיר את החומר הפוגע ייחשב הספק כאילו ידע על קיומו של החומר הפוגע; ודאות לפגיעה - רק אם הפירסום פוגע ואסור באופן חד-משמעי וניכר על פניו יישא הספק בחבות אם נמנע ממחיקת החומר הפוגע; יכולת המניעה - הספק יהיה אחראי רק עד כמה שיוכל, במאמץ סביר, למנוע את הפגיעה בנפגע. בנוסף נקבע כי חשיפת זהותו של אדם המסתתר מאחורי כינוי ('ניק') בפורום אינה מהווה עוולה של פגיעה בפרטיות. עדכון - ביום 19.2.2006 ניתן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב פס"ד בפשרה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי-המשפט, במסגרת ערעור שהגיש הנתבע, לפיו הופחת הסכום שעל הנתבע לשלם לתובע והועמד על-סך של 30,250 ש"ח.