ע"פ 4537/20 הללי נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

עבירות מין אינן בגדר עבריינות חדשה, אך הטכנולוגיה שינתה את פניהן (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים חיות, הנדל ווילנר):

העובדות: ערעור על הכרעת וגזר הדין שניתנו על-ידי ביהמ"ש המחוזי בב"ש [תפ"ח 67716-10-18]. המערער הורשע בנסיון לבצע עבירות של מעשה מגונה ואינוס בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, לאחר שקיים שיחות טלפון ווידאו עם סוכנת משטרתית שהתחזתה לילדה בת 13, שבמהלכן ניסה המערער לגרום לסוכנת לבצע בגופה מעשים מיניים שונים, ואף סבר כי הצליח בכך. הערעור מופנה כלפי הרשעת המערער בנסיון אינוס והעונש שנגזר עליו – 30 חודשי מאסר בפועל לצד עונש מאסר מותנה וקנס. ביהמ"ש המחוזי דחה את טענות המערער, הרשיע אותו גם בניסיון אינוס, וקבע כי סעיף 350 לחוק העונשין כולל גם מצבים בהם הנאשם גורם לנפגעת העבירה לבצע את המעשים בגופה, וגם אם הנאשם לא היה נוכח פיזית במקום אלא גרם לנפגעת לבצע את המעשים בשיחה מרחוק.

נפסק: השאלה הפרשנית שמתעוררת היא האם סעיף החוק מתייחס גם למצבים שבהם הנפגעת מבצעת את המעשים בגופה שלה, דהיינו האם גרימה לקטינה בת 13 להכניס אצבעות לאיבר מינה היא בגדר גרימה "שהמעשה ייעשה... באדם אחר". הפסיקה דחתה את הפרשנות שהציע המערער, לפיה סעיף 350 אינו כולל מקרים שבהם גרם הנאשם לנפגעת לבצע בעצמה עבירות מין [עניין פלוני - ע"פ 1195/19; עניין פלוני - ע"פ 3792/18; עניין פינטו - ע"פ 8720/15]. הפרשנות שניתנה לסעיף עולה גם מלשונו. ההתמקדות בנקודת המבט של נפגעת העבירה נותנת את המענה המהותי לטענות המערער. גרימה לנפגעת לבצע פעולות מיניות בגופה ללא הסכמתה החופשית – היא עבירת מין. אם הנאשם מכריח את הנפגעת לגעת בעצמה במקומות אינטימיים, הוא מבצע בה מעשה מגונה; ואם הוא גורם לה, בניגוד לרצונה ולהסכמתה החופשית, להחדיר לעצמה חפצים או איברים לאיבר מינה – מדובר באינוס. אין הבדל, בהיבט זה של פליליות המעשה, בין מי  שמחדיר לנפגעת בכוח חפצים לאיבר מינה, למי שכופה עליה לעשות פעולה זו לעצמה. כך גם אם האיומים נעשו מרחוק ואינם כרוכים באלימות פיזית אלא, לדוגמא, בהפצת תמונות אינטימיות.

מדובר בחקירה סמויה, שבוצעה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשים יחסית. ראוי להכיר בחשיבות פעילויות משטרתיות מעין אלה. אכן, בפועל לא בוצעו מעשים מיניים בנפגעת עבירה ולא נגרם נזק, אך המטרה המרכזית היא למנוע מראש ביצוע עבירות מעין אלה, ובמיוחד נכונים הדברים ביחס לעבירות שקשה לגלותן בעת ביצוען. המעשה הפלילי נגזר מהנסיון ומהחוויה האנושית. עבירות מין אינן בגדר עבריינות חדשה, אך הטכנולוגיה שינתה את פניהן. הסיכון שטמון בפעילותו של עבריין "מרחוק" נראה קטן יותר בעיניו. הוא לא צריך לצאת מביתו ולחפש קרבן בחשיכה ובין הצללים. יש לתת מענה לעבריינות זו ולעקור אותה מהשורש ככל שניתן. אין עילה להתערב בהכרעת הדין או בעונש שנגזר על המערער ויש לדחות את הערעור על כל חלקיו.