ע"פ 1195/19 פלוני נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון דחה ערעור של נאשם שהורשע בעבירות מין רבות בקטינות באמצעות אפליקציית "מיוזיקלי", כיום "טיקטוק" (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים סולברג, מזוז ואלרון):

העובדות: ערעור על הכרעת וגזר-הדין של ביהמ"ש המחוזי בחיפה [תפ"ח 49041-01-17]. המערער הורשע בשורה ארוכה של מעשים מגונים בקטינות, גרְם וניסיון לגרם מעשים אלו, הטרדה מינית, איומים והחזקת פרסומי תועבה. הוא נדון ל-3 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי (בן 18 חודשים ו-6 חודשים לפי טיב העבירה) ופיצוי כספי למתלוננות בסך כולל של 140,000 ש"ח. כתב האישום, הכולל 6 אישומים, מגולל מעשים שביצע הנאשם באמצעות האפליקציה Musical.ly, אליה מעלים המשתמשים סרטונים המלווים במוזיקה והמאפשרת משלוח תגובות והודעות בין המשתמשים.

נפסק: דין הערעור להידחות, הן על הכרעת-הדין והן על גזר-הדין. המערער הסכים להסדר הטיעון, וזנח את טענותיו בנוגע לאי-חוקיות הרשעתו בחלק מן העבירות. די בכך כדי לדחות את ערעורו בכל הנוגע להכרעת הדין. משהודה המערער במיוחס לו במסגרת הסדר טיעון, ולא חזר בו מהודאתו, אין באפשרותו לשוב ולטעון טענות נגד הרשעתו בשלב הערעור.

דינן של טענות המערער לעניין אי-חוקיות ההרשעה להידחות גם לגופן. הלכה היא כי סעיף 350 לחוק העונשין מאפשר הרשעה של הנאשם בקשת רחבה של מעשים מיניים, ובכללם מעשים מיניים שהנאשם גרם לקורבן לבצע בגוף הקורבן. כך בכלל ובפרט בעבירת מעשה מגונה. אין יסוד לטענת המערער שלפיה לא היה מקום להרשיעו בעבירת גרם מעשה מגונה. המערער השפיע על הנפגעות לעשות מעשים מגונים בגופן, ולעניין זה אין נפקא מינה אם ההשפעה בוצעה במרחב האינטרנטי, או במהלך מפגשים פיזיים בינו לבין קורבנותיו.

אין לקבל את טענות המערער לעניין חומרת העונש. העונש שהוטל על המערער אינו חמור ביחס לחומרתם של מעשיו הנלוזים. מדובר ברצף אירועים שנמשך כמה חודשים, שבמהלכם ביצע המערער מעין 'מסע דיג', תר אחר קורבנות ביישומון 'מוזיקלי', וניצל את תמימותן של 6 קטינות שונות. המערער פעל באופן שיטתי, ולא חדל ממעשיו גם לאחר סירובן של חלק מקורבנותיו לשתף עמו פעולה.

המערער הוא זה שתכנן את המעשים, והוא זה שהוציאם אל הפועל. תיאור שיחותיו של המערער עם הקטינות, שגילן באותה עת היה כ-10-9 שנים, מעורר סלידה ושאט נפש. אין ממש בטענת המערער לפיה נודעת למעשיו חומרה פחותה, משום שבוצעו במרחב האינטרנטי וללא מגע פיזי [עניין פלוני - ע"פ 3792/18]. אין גם מקום להפחית מהפיצוי הכספי. סכום הכסף שנקבע מהווה פיצוי מינימלי, אשר ישרת את הנפגעות ומשפחותיהן לצורכי שיקום.