פרטיות וסייבר

בג"ץ 1441/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' הכנסת

צו הביניים אוסר על המדינה להעביר מידע על לא מתחסנים לרשויות המקומיות (החלטה וצו על תנאי, ביהמ"ש העליון, השופטים חיות, מלצר והנדל):

נפסק: ניתן צו על-תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי החוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א – 2021, בטל, בשל פגיעתו בזכות החוקתית לפרטיות שלא ...

פרטיות וסייבר

בג"ץ 6732/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' הכנסת ואח'

על המדינה לצמצם משמעותית את השימוש באיכוני השב"כ (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים חיות, מלצר, הנדל, עמית, סולברג, ברק-ארז וברון):

העובדות: עתירה בעניין הסמכת השב"כ לסייע בביצוע חקירות אפידמיולוגיות, תוך שימוש באמצעים הטכנולוגיים שברשותו, מכוח חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), ...

פרטיות וסייבר

בג"צ חוסם העברת מידע על לא מתחסנים לרשויות המקומיות

בג" הוציא אתמול צו ביניים האוסר על המדינה ליישם את החוק המאפשר העברת מידע על לא מתחסנים לרשויות המקומיות. הצו אוסר על מנכ"ל משרד הבריאות לדרוש מידע כזה מקופות החולים ולהעביר את המידע עד להחלטה אחרת. במקביל הוציא בית המשפט צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא יבוטל החוק החדש בשל פגיעתו בזכות החוקתית לפרטיות שלא בהתאם להוראת פסקת ההגבלה בחוק ...

פרטיות וסייבר

העליון: על המדינה לצמצם משמעותית שימוש באיכוני שב"כ תוך שבועיים

הסמכת השב"כ למעקב אחר אזרחים לצורך סיוע בחקירות אפידמיולוגיות, במתכונתה הנוכחית, תחדל עד לאמצע חודש מארס 2021. לאחר מועד זה, חובה על הממשלה לגבש קריטריונים הדוקים כך שיושם "קץ לפרקטיקה לפיה ההסתייעות בשב"כ נעשית באופן גורף וללא התאמה למערך הבדיקות והחיסונים, לנתוני התחלואה ולכלים הנוספים הנתונים לממשלה לצורך התמודדות עם הנגיף". בכל מקרה החל מאמצע מארס 2021, מוגבלת "אפשרותה של ...

פרטיות וסייבר

חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' - 36 הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2021

תיקון לפקודת בריאות העם, המתיר למנהל הכללי של משרד הבריאות להעביר מידע על מתחסנים לרשויות מקומיות, למנכ"ל משרד החינוך ואח', לצורך עידוד התחסנות נגד נגיף הקורונה.

פרטיות וסייבר

תזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון מס'...)(בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל), התשפ"א-2021

תזכיר החוק מציע לקבוע כי מי שנכנסים ארצה וחייבים בבידוד יחויבו בהתקנת אמצעי פיקוח טכנולוגי שיופעל על ידי חברה פרטית אם רצונם להיות בביתם, או שיהיה עליהם לשהות בבידוד במקום מטעם המדינה. 

פרטיות וסייבר

תזכיר חוק - חובת בידוד בפיקוח טכנולוגי או בידוד בידי המדינה

מי שנכנסים ארצה וחייבים בבידוד יחויבו בהתקנת אמצעי פיקוח טכנולוגי שיופעל על ידי חברה פרטית אם רצונם להיות בביתם, או שיהיה עליהם לשהות בבידוד במקום מטעם המדינה. כך קובע תזכיר חוק שפרסם משרד הבריאות לפני שעה קלה - חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס'...)(בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל), תשפ"א-2021.

אמצעי פיקוח ...

פרטיות וסייבר

טיוטת חוק שתובא לועדת השרים - סמכויות מרחיקות לכת לשב"כ ולמערך הסייבר

[עדכון: בשל התנגדות נרחבת במשרדי הממשלה להצעת החוק, הדיון בה בוועדת השרים לחקיקה נדחה בשבוע. מדווח: שאול אמסטרדמסקי (כאן 11)]

מערך הסייבר הלאומי והשב"כ יהיו רשאים לתת הוראות לארגונים פרטיים וציבוריים בישראל כיצד להיערך להתקפת סייבר ולהתגונן מפניה ואף לקבל בצו בית משפט גישה ישירה למערכות המחשב של חברות וארגונים בישראל כדי לפעול בהן בעצמם. סמכויות מרחיקות-לכת אלה מקנה ...