מסחר אלקטרוני

ת"צ 20020-09-19 הוטלס.קום נ' אלדד

סילוק ייצוגית נגד Hotels.com משום שלא הוכח כי דיני מדינת טקסס מקפחים (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש המשיב נגד Hotels.com (המבקשת), שעניינה בתכנית הנאמנות של השירות. המבקשת טענה כי מבקשת האישור עולה כי על טענות המשיב חל דין מדינת טקסס וכי המשיב לא הצביע על כל עילה לפי ...

סדר דין אזרחי

ת"צ 52199-04-19 בשן נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

אישור הסתלקות בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה. עילת בקשת האישור היא הפרה של נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ביחס לשיחות שיווק באמצעות מערכת לחיוג אוטומטי. המשיבה טענה כי מדובר בשיחות שימור לקוחות עם נציגים אנושיים, שאינן באות בגדרו ...

גוגל

המחוזי בת"א: תנאי השימוש של גוגל מחילים את הדין הישראלי

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קבע ביום ה' האחרון כי הדין הישראלי הוא הדין שיחול על שתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו נגד Google בישראל. שני ההליכים הייצוגיים עוסקים בטענות שונות נגד Google, שעילתן בעיקרה פגיעה בפרטיות המשתמשים בשירותי החברה. המבקשים בשני ההליכים [ת"צ 52768-07-15 ו- ת"צ 37839-04-18] טענו כי הדין החל הוא הדין הישראלי ואילו גוגל טענה כי יש להחיל את דיני ...

סדר דין אזרחי

תא"מ 69348-07-20 הראל נ' אוסטרובסקי

דחיית בקשה לסילוק על הסף של תביעת ספאם (החלטה, שלום דימונה, השופט מנחם שח"ק):

העובדות: בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת היעדר יריבות, חוסר סמכות מקומית וחוסר תום-לב. בתביעה, שהוגשה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, המשיב (התובע) טען כי קיבל 24 הודעות פרסומת ללא הסכמתו. המבקש (הנתבע) טען בבקשתו, בין היתר, כי המשיב חתם על הסכם מול ...

סדר דין אזרחי

בש"א 6682/20 שטיינבאום ואח' נ' אופק ואח'

התנאים להמצאת כתב בי-דין אלקטרוני (החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשם רון גולדשטיין):

העובדות: בקשה לעיון מחדש בהחלטת רשם ביהמ"ש העליון, שדחה את בקשת המבקשים להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ביהמ"ש השלום בת"א שלא לפסול עצמו מלדון בהליכים בין הצדדים.

נפסק: אין מקום לשנות את ההחלטה. לא נפל פגם בהחלטה, בהינתן שזו ניתנה על יסוד טענות המבקשים עצמם, בגדר בקשתם המקורית להארכת ...

גוגל

ת"צ 52768-07-15 אשל נ' Google Inc

תובענות ייצוגיות נגד גוגל יתנהלו לפי הדין הישראלי (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר):

העובדות: שתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד Google, שעילתן בעיקרה פגיעה בפרטיות המשתמשים בשירותי החברה. המבקשים בשני ההליכים טענו כי הדין החל על ההליך הוא הישראלי ואילו המשיבה טענה כי יש להחיל את דיני מדינת קליפורניה, ארה"ב. המבקשים טענו, בין היתר, כי תניית ברירת הדין בהסכם תנאי ...

סדר דין אזרחי

ת"א 91-08-19 חיון נ' Facebook Inc

תביעת הבלוגר נגד פייסבוק תתנהל בישראל לפי דיני קליפורניה (החלטה, שלום ת"א, השופט יאיר דלוגין):

העובדות: בקשת פייסבוק לסלק את תביעת התובע על הסף בשל קיומה של תניית שיפוט זר ייחודית בתנאי השימוש, ולחלופין להורות על מחיקת הטענות שנטענו בתביעה על יסוד הדין הישראלי, נוכח קיומה של תניית ברירת דין זר ייחודית. לתובע עמוד אישי ברשת החברתית וכן עמוד עסקי העוסק בבידור ...

דיני עבודה

בר"ע 45546-06-20 גולדמן נ' שחם ואח'

נדחתה בקשה להורות לספק תקשורת למסור מידע על מסרון (החלטה, עבודה ארצי, השופט רועי פוליאק):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביה"ד האזורי לעבודה ת"א [סע"ש 25365-04-18], שדחה את בקשת המבקשת, במהלך ישיבת הוכחות, להורות להורות על פנייה לספק שירותי תקשורת לצורך מתן מידע על מסרון שנשלח מהטלפון של עד שאינו בעל דין בהליך.

נפסק: דין הבקשה להידחות. הלכה היא כי ערכאת הערעור ...