סדר דין אזרחי

ת"ק 6823-05-21 יאן נ' המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ

הדיון בתביעת הספאם יועבר לשלום, שכן התובע הגיש למעלה מחמש תביעות קטנות בשנה (החלטה, תביעות קטנות נתניה, השופט נועם רף): 

העובדות: בקשת הנתבעת להעברת ההליך לביהמ"ש השלום, משום שהתובע הגיש בשנה האחרונה למעלה מחמש תביעות בביהמ"ש לתביעות קטנות. בתביעתו טען התובע כי הנתבעת שלחה לו דברי פרסומת ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

נפסק: התובע ...

גוגל

ת"צ 7915-04-21 Google LLC נ' סמל ואח'

יש לעכב בקשה לאישור ייצוגית נגד גוגל בשל הליך מקביל בארה"ב (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):

העובדות: בקשת גוגל, המשיבה בהליך העיקרי, להורות על עיכוב ההליך לאישור תובענה ייצוגית כנגדה, וזאת עד למתן פס"ד סופי וחלוט בתביעה ייצוגית מקבילה המתנהלת כנגדה בארה"ב. לטענת גוגל התביעה נסבה על עובדות וסוגיות הזהות בחלקן הארי לאלו המתבררות במסגרת ההליך בארה"ב. בבקשת האישור נטען כי ...

סדר דין אזרחי

ע"א 4114/21 שחר נ' דהן ואח'

פסק-הדין הומצא אלקטרונית והערעור הוגש באיחור (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, הרשמת שרית עבדיאן):

העובדות: בקשת למחיקת ערעור על הסף. המשיבה 1 הגישה תביעה כספית נגד המערער והמשיבים 2-4. ביהמ"ש המחוזי קיבל את עיקר התביעה [ת"א 54677-12-17]. המערער הגיש ערעור על פסק-הדין. המשיבה 1 טענה כי הערעור הוגש באיחור.

נפסק: יש להיעתר לבקשה ולהורות על מחיקת הערעור. תחילה יש להידרש לשאלה מאימתי ...

סדר דין אזרחי

ת"צ 8108-04-18 אור ואח' נ' Facebook Inc ואח'

תיקון בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד פייסבוק לפי הלכת בן חמו (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר):

העובדות: בקשה לתיקון בקשת אישור תובענה כייצוגית, לאור החלטת ביהמ"ש העליון בעניין בן חמו [רע"א 5860/16]. בבקשת האישור המקורית טענו המבקשים כי המשיבות, פייסבוק אינק ופייסבוק אירלנד, הפרו הוראות שונות בדין הישראלי כאשר אספו שלא כדין מידע על משתמשי הרשת החברתית. ...

סדר דין אזרחי

ת"צ 32237-06-18 גרינבלט נ' Facebook Inc

אין מקום לסלק על הסף את הבקשה לאשר תובענה ייצוגית נגד פייסבוק (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר):

העובדות: המבקש הגיש נגד פייסבוק בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה בטענה לאיסוף מידע באופן בלתי חוקי על מי שאינו משתמש רשום בשירותיה, או על מי שחדל להיות משתמש. המשיבה טענה כי תביעת המבקש היא נסיון לצאת חוצץ נגד שימוש מקובל בפרקטיקות איסוף נתונים באינטרנט, ...

סדר דין אזרחי

ת"ק 52304-09-17 טבע נ' פתחון לב (ע"ר)

המבקש רשאי לעיין בתביעת הספאם שהוגשה נגד העמותה (החלטה, תביעות קטנות י-ם, הרשמת אביגיל ון-קרפלד):

העובדות: בקשת צד שלישי (המבקש) לעיון בתיק מכוח תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003. התובע הסכים לבקשה והנתבעת התנגדה לה בטענה כי המבקש הוא תובע סדרתי המבקש ליצור עליה לחץ פסול כדי שתתפשר עמו (לאחר ששלח לה מכתב התראה). בהליך ...

סדר דין אזרחי

ת"צ 52486-03-18 יגודה ואח' נ' Facebook Inc ואח'

נגד פייסבוק הוגשו מספר בקשות חופפות לאישור תובענה ייצוגית, איזה מהן החליט למחוק ביהמ"ש? (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר):

העובדות: בקשת המשיבות (פייסבוק) לסילוק על הסף של אחת משתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית שהוגשו נגדן, שעניינן דומה ועיקרו בפגיעה נטענת בפרטיות משתמשי פייסבוק. 

נפסק: חוק תובענות ייצוגיות נותן בידי ביהמ"ש כלים שונים בהתמודדות עם תובענות דומות. דיון מאוחד יאושר כשיהיה ...

סדר דין אזרחי

ביהמ"ש העליון דן לראשונה בסמכות לתת צו איכון בהליכים אזרחיים

לבית משפט הדן בהליך אזרחי קיימת סמכות להורות על מתן צו איכון לגילויים של נתוני מיקום בהליכים אזרחיים, תוך איזון בין רלבנטיות המידע ובין פגיעה אפשרית בפרטיות - כך פסק אתמול בית המשפט העליון (השופטים עמית, מינץ ווילנר). פסק-הדין ניתן במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד [ת"א 29822-08-18], שקיבל את בקשת המשיב (פלוני) למתן צו לחברת הסלולר של המבקשת 1 ...