ת"צ 64930-07-23 אלמקייס ואח' נ' אדידס ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסמכות העניינת לדון בייצוגית הספאם היא לבית משפט השלום (החלטה, מחוזי חיפה, השופט איל באומגרט, 19.6.2024):

העובדות: המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בה טענו כי המשיבה הפרה את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982, בכך ששלחה לנמענים, חברי מועדון הלקוחות, דברי פרסומת ללא הסכמתם. המבקשים העמידו את סכום התביעה על סכום של מעל 2.5 מיליון ש"ח, כשהם מוסיפים שבשלב זה הסכום אינו ניתן להערכה. ביהמ"ש עורר מיוזמתו את שאלת הסמכות העניינית.

נפסק: הסמכות העניינית מסורה לבית משפט השלום. אין מחלוקת שבהליך של בקשת אישור קיים קושי מובנה, לעומת הליך של תביעה רגילה, לפרט את סכום התביעה ולנמקו. קיימים פערי מידע מובנים בין המבקש ובין המשיב. עם זאת, התקנות מורות למבקש להגדיר ולפרט את המספר המשוער של חברי הקבוצה וכן את הסכום והשווי המשוערים של תביעות כל חברי הקבוצה. המבקשים כלל לא פירטו את גודל הקבוצה ואף לא הסבירו כיצד חישבו את הנזק לחברי הקבוצה. המבקשים כתבו שגודל הקבוצה אינו ידוע להם, כי מדובר בהערכה בלבד וכי הם שומרים על זכותם לתקן. המבקשים לא ציינו כיצד הגיעו לאותה הערכה ולא הגישו כל נימוק והסבר לסכום בו נקבו. לא ניתן ללמוד לעניין היקף הקבוצה ממספר כמות הכניסות החודשיות של גולשים לאתר המשיבה. הגולשים אינם נדרשים להיות חברי מועדון. אין כל ניתוח לעניין הנגזרת של חברי מועדון למול מספר כניסות. היקף כניסות אינו מלמד על היקף הקבוצה, שהרי אותו גולש יכול להיכנס מספר פעמים לאתר. ההליך יועבר לבית המשפט השלום בחיפה.