אירגון העתונאים עתר נגד תקנות השב"כ

אולי יעניין אותך גם

התקנות המסמיכות את שירות הבטחון הכללי להתחקות אחרי חולי קורונה מוסיפות להיות שנויות במחלוקת, על אף צו הביניים של בגצ מהשבוע שעבר שצמצם את היקפן וקבע שיוקפאו אם עד יום שלישי 24.3.2020 לא תקום ועדת כנסת היכולה לפקח על ביצוען. כעת עותר נגדן גם איגוד העתונאים.

העתירה מבקשת לבטל את התקנות - וגם את התקנות המקבילות להן המסמיכות את המשטרה לקבל נתוני תקשורת של חולים כדי לוודא בין השאר שהם נשארים בבידוד - וזאת בשם החופש העתונאי. לשם כך מוסיפה העתירה סעד חדש שלא התבקש בעתירות שהגישו עו"ד שחר בן מאירהאגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון עדאלה שקדמו לה בנושא:" יש לצמצם את תחולת התקנות ולקבוע כי מוחרגות מהן אוכלוסיות מסוימות של אזרחים, ובין היתר תוך התייחסות לצורך בשמירה על חופש העיתונות ועל החסיון העיתונאי, כך שיקבע כי לא יערך איכון של עיתונאים ו/או כי לא יערך עיבוד מידע טכנולוגי על אודות טלפונים ניידים של עיתונאים, וזאת נוכח הערכים הציבוריים החשובים הגלומים בחופש העיתונות ובעקרון של חסיון מקורות".

לטענת ארגון העיתונאים, התקנות  מאפשרות – בין היתר – איכון בלתי מוגבל ופוגעני, וכן שמירת נתוני איכון, של עיתונאים העושים מלאכתם העיתונאית במסגרת עיתונות חוקרת ומבקרת, ופוגעות, בשל כך, בצורה שאינה מידתית בחופש העיתונות ובעקרון של חסיון מקורות עיתונאים. לדברי העתירה, "כדי לשמור על הדמוקרטיה הישראלית ועל שלטון החוק (המצויים כיום בשעתם הקשה, או למצער – בשעה מיוחדת) וכדי לשמור על בריאות הציבור (שכמובן לא יכול להיות חולק על חשיבותה) יש חשיבות רבה ביותר, סגולית ומיוחדת, בשמירה כבבת עין על העיתונות החופשית ובתוך כך על העקרון של חסיון מקורות".

את העותר מייצגים עורכי הדין אמיר בשה וד"ר מורן סבוראי.