האם השב"כ מוסמך בכלל לפעול בתחום הבריאות?

אולי יעניין אותך גם

לאחר שהממשלה הסמיכה את שב"כ לסייע למשרד הבריאות באיתור נתיבי התנועה של חולי קורונה וזיהוי האנשים שעימם נפגשו, בג"צ מתקן את צו הביניים בעתירות שהגישו עו"ד שחר בן מאירהאגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון עדאלה. הצו המתוקן משאיר בתוקף לעת עתה את תקנות השב"כ ומורה למצות את הליך הפיקוח הפרלמנטרי לגביהן, לאחר שמונתה ועדת שירותים חשאיים כוועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון. בג"צ קובע כי "בהקשר זה מן הראוי כי תינתן הדעת על ידי ועדת המשנה, בין היתר, לסוגית עצם הסמכתו של השב"כ לפעול בתחום זה. כמו כן, מן הראוי להתחשב בהתפתחויות שחלו בכל הנוגע למגבלות שהטילה הממשלה על האוכלוסייה וכן ביחס להשקתה של אפליקציית "המגן" שפיתח משרד הבריאות". בנוסף, לנוכח תזכיר החוק המבקש לתקן את חוק נתוני תקשורת כך שקצין משטרה יוכל לקבל באופן מדגמי נתוני מיקום של אנשים בחובת בידוד בלא צו שיפוטי, בג"צ מבטל את צו הביניים שמנע את הסמכת המשטרה לפעול כך על פי תקנות לשעת חירום. ככל שהחקיקה לא תקודם במהירות, אומרת ההחלטה, אפשר יהיה לשקול שוב את צו הביניים.