בנק לאומי יאפשר לביטס אוף גולד פעילות בחשבון למסחר בביטקוין

אולי יעניין אותך גם

ברוקר הביטקוין Bits of Gold, העוסק בקנייה ובמכירה של מטבעות דיגיטליים, הגיע להסכם פשרה עם בנק לאומי ולפיה חשבון הבנק של החברה בבנק לא ייסגר והיא תוכל להמשיך בפעילותה בו בתחום המטבעות הדיגיטליים. להסכם הפשרה ניתן תוקף של פסק-דין על-ידי בית המשפט העליון (השופטים ברק-ארז, קרא וגרוסקופף), שדן בהליכי הערעור בין הצדדים.

Bits of Gold עוסקת במסחר במטבעות דיגיטליים וחשבון הבנק שלה מתנהל בבנק לאומי. הבנק הודיע לחברה בשנת 2015 כי החליט שלא לאפשר פעילות הקשורה במסחר במטבעות וירטואלים בחשבונותיו, וזאת לאור החששות והסיכונים הכרוכים במסחר במטבעות אלה, גם בהתאם להודעת בנק ישראל בעניין.

בשנת 2017 דחה בית המשפט המחוזי בת"א את תביעת החברה נגד הבנק [ה"פ 1992-06-15] וקבע כי החלטת הבנק לאסור על החברה לבצע בחשבון פעילות הנוגעת למסחר בביטקוין מצויה במתחם הסבירות ולכן אין מקום להתערב בה. משמעות הפסיקה היתה כי החברה אינה יכולה לקיים את פעילותה המסחרית באמצעות החשבון ולפיכך הגישה החברה ערעור לבית המשפט העליון.

החברה אף הגישה בקשה למתן סעד זמני בתקופת הערעור וביקשה להורות לבנק שלא לחסום באופן כולל כל פעילות בחשבון החברה הקשורה במסחר במטבעות וירטואלים, תוך שהבנק יהא רשאי לבחון את הפעולות בחשבון באופן נקודתי ולהחליט אם לאשרן או לא.

בחודש פברואר 2018 קיבל בית המשפט העליון את בקשת החברה לסעד זמני, והורה כי עד להכרעה בערעור החברה נאסר על בנק לאומי להפסיק באופן גורף את פעילות החברה בחשבון שקשורה למסחר בביטקוין. השופטת ענת ברון קבעה אז כי אין בצו כדי לפגוע בזכות הבנק לבחון פרטנית כל פעולה בחשבון או לבצע בעצמו צעדים שעניינם מזעור הסיכונים שלשיטתו נשקפים מפעילותה המסחרית של החברה וכן כי אין בצו כדי לפטור את החברה ממחויבותה לשתף פעולה עם הבנק ולקיים את הוראותיו. 

בית המשפט קבע עוד כי דומה שהנזקים העלולים להיגרם לבנק ככל שהבקשה תתקבל הם בגדר ספקולציה, כאשר עד היום, במשך למעלה מחמש שנים בהם החשבון פועל, חשש הבנק לא התממש, כפי שאף מלמדת קביעת ביהמ"ש המחוזי לפיה החברה פעלה בשקיפות ולא הפרה הוראת חוק. נקבע כי בידי הבנק כלים למניעת הסיכונים עליהם הוא מצביע ולמנוע פעולות שיש חשד לכך שאינן כשרות [לעיון בהחלטה בבקשה לסעד זמני: ע"א 6389/17 ביטס אוף גולד בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (25.2.2019)].

כעת, לאחר שנשמעו טענות הבנק והחברה בערעור, ובעקבות המלצת בית המשפט, הגיעו הצדדים להסכמה ולפיה מבלי שהדבר יהווה תקדים או הסכמה מצד הבנק לניהול חשבונות כאמור גם במקרים נוספים: "מוסכם כי המערערת תוכל להמשיך לנהל את חשבונה בבנק לאומי לצרכי פעילות מסחר למטבעות וירטואליים, וזאת מבלי לפגוע בזכותו של הבנק לבחון באופן פרטני כל פעולה שמתבצעת בחשבון ולבצע בעצמו צעדים הדרושים לפי שיקול דעתו לצורך מזעור הסיכונים שלשיטתו נשקפים מפעילותה המסחרית של החברה. בנוסף, מתחייבת המערערת לשתף פעולה עם הבנק".

עוד הוסכם כי "ככל שיינתנו הנחיות או הוראות רגולטוריות מחייבות, הצדדים יפעלו על פיהן. מוסכם כי המערערת תוכל להמשיך בפעילותה כאמור ביחס למטבעות וירטואליים בכפוף לכל הוראה רגולטורית שתינתן בעתיד, ככל שתינתן". הסכמת הצדדים החליפה את פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי וניתן לה, כאמור, תוקף של פסק-דין על-ידי שופטי ביהמ"ש העליון [לעיון בפסק-הדין: ע"א 6389/17 ביטס אוף גולד בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (3.6.2019)].