ישראל: פרסום צילום באתר במשך 20 דקות מזכה בפיצוי

אולי יעניין אותך גם

כך פסק בית משפט השלום בתל-אביב בתביעה שהגיש צלם, רוני זרניגר, נגד אתר האינטרנט ICE ובעליו יובל סיגלר (א 064538/04 זרניגר נ' אייס תקשורת מידע ופנאי בע"מ). השופטת עידית ברקוביץ' קיבלה את טענת הנתבעים כי צילום של זרניגר הועתק והופיע באתר למשך 20 דקות בלבד. עם זאת פסקה כי "הגם שמשך ההפרה איננו ממושך, עדיין ההפרה הינה הפרה, אשר איננה מצדיקה פטור מפיצוי. עצם ההפרה היא הפעולה האסורה. למשך זמן ההפרה יכול ויינתן משקל לענין שיעור הפיצוי ... אך לא עד כדי פטור טוטאלי. בהקשר זה, יש ליתן את הדעת לכך שההפרה הופסקה מחמת פניית התובע ולא מיוזמת הנתבעים". בהתאם לכך פסקה גם כי אף אם שווי היצירה מועט (באותו מקרה - 460 ש"ח), אין בהכרח לפטור את המפר מתשלום: אין להבדיל באופן משמעותי בין נטילת חפצים מוחשיים לבין נטילת זכויות קנייניות רוחניות. מעשה הגניבה עצמו, הוא הגורר אחריו את החיוב הכספי ולאו דווקא שווי החפץ שנגנב. לאור נוסחו הקשיח של סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים, 1924, הקובע פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שאינו נמוך מ- 10,000 ש"ח פסקה אפוא לתובע פיצויים בסכום זה.