קליפורניה: אור ירוק להמשך התביעה נגד Copilot, בכפוף לתיקונה

התובענה נגד מיקרוסופט, GitHub ו-OpenAI, לפיה הן הפרו זכויות יוצרים, הסכמים, זכויות פרטית וחוקי חברות כשהשתמשו בקוד פתוח מגיטהאב כדי לאמן את תוכנת הבינה המלאכותית Copilot – לא תידחה. כך קבע בית משפט פדרלי בקליפורניה, ובכך דחה את טענות הנתבעים לסלק את התביעה על הסף. התובעים טענו בין היתר כי Codex ו-Copilot - כלי בינה מלאכותית שגיטהאב מציעה לאחר שפיתחה אותם בסיוע OpenAI - שיחזרו את הקוד שלהם ללא רשות מפורשת ומבלי לציית לתנאי הרישיון.

השופט גם דחה את טענת ההגנה לפיה אין לאפשר לתובעים להמשיך להישאר אנונימיים, עקב איומי הרצח שנשלחו לבא כוחם. בא כוחם של התובעים קיבל הודעות בנוסח של "מקווה שתמות חתיחת ח***, אנשים כמוך הם הסיבה לכך שהעולם כל-כך רע... מקווה שמישהו ירצח אותך" ו-"לך תבכה על גיטהאב יחתיכת ח**...שכל בני משפחתך יישרפו למוות". השופט לא קיבל את טענת ההגנה, לפיה "'סוגי ההודעות הנבזיות...הם עובדה של החיים המודרניים בעידן ה'טרולים' באינטרנט", וקבע ש-"GitHub ומיקרוסופט לא הצליחו להסביר מדוע עלייתם של טרולי אינטרנט הופכת את החשש של התובעים לכזה שאינו סביר". גם זכות הציבור לדעת לא גברה על הצורך להתיר לתובעים להישאר אנונימיים, והקושי הראייתי בהישארות התובעים אנונימיים לא יצריך את חשיפתם נכון לעתה, במיוחד לאור כך שכבר חשפו את שמם האמיתי לצוות הגנה.

השופט קבע כי אין לפסול את טענות התביעה לפיהן יכולתה של קודקס לשחזר את קוד התובעים מהווה הפרה של תנאי הרישיון, וש-Copilot ו-Codex מעתיקות קוד המוגן בזכויות יוצרים מבלי לפרסם את המידע על בעלי הזכויות בקוד 1202(ב) ל- Digital Millennium Copyright Act (DMCA). ביחס לטענה שיש לדחות את התביעה כיוון שהתובעים לא ציינו קוד מסוים שלהם שהועתק, אמר השופט כי "בהנחה שעובדות התביעה נכונות, סביר להניח שאם הקוד של התובעים ישוחזר כפלט, הוא ישוכפל באופן שמפר את רישיונות הקוד הפתוח שלפיו פרסמו התובעים את הקוד שלהם".

מנגד, השופט קיבל את בקשת ההגנה לדחות את בקשת הסעד ההצהרתי על שהגישו התובעים, וקיבל את הבקשה לדחות את הטענה לפיה קיים בין החברות הסכם שנועד לשלול זכויות משפטיות או להונות צדדים שלישיים, ללא מתן אפשרות להעלות טענות אלו בשנית. השופט גם קיבל באופן חלקי את בקשת ההגנה לדחות את הטענות בגין הפרת סעיף 1202(א) ל-DMCA (הפצת מידע כוזב על זכויות יוצרים), הפרעה לחוזה, הונאה, ציון מקור כוזב, התעשרות שלא כדין, תחרות בלתי הוגנת, הפרת זכויות יוצרים, הפרת מדיניות הפרטיות והתנאים וההגבלות של GitHub, הפרת ה-California Consumer Privacy Act ורשלנות, אך השאיר אפשרות לתביעה לתקן את טענותיה ולטעון אותן בשנית, כיוון שהטענות סבירות מספיק כדי לאפשר את הבהרתן ותיקונן.