הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (הוראת שעה)(בקשה מקוונת להנפקת מסמך זיהוי), התשפ"ד-2024

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק ממשלתית [1727] לתיקון חוק המאגר הביומטרי. החוק קובע את תהליכי נטילת אמצעי הזיהוי הביומטריים (תווי פנים וטביעות אצבע), הכוללים התייצבות פיזית בלשכות רשות האוכלוסין. בעקבות המלחמה בעזה, לרבים לא מתאפשר להגיע ללשכות לצורך הנפקת מסמכי זיהוי. הצעת החוק מבקשת לאפשרת את הגשתן של בקשות מקוונות להנפקת מסמכי זיהוי, בלא צורך בהתייצבות בלשכות האוכלוסין, בכפוף לתנאים מסוימים. ההסדר מוצע בהוראת שעה שתהיה תקפה למשך חצי שנה, עם אפשרות להאריכה לתקופה של עד חצי שנה נוספת. מסמכי זיהוי שיונפקו בהגשת מרחוק יהיו תקפים למשך 5 שנים בלבד. לעיון בתזכיר החוק.