הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40)(מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ג-2023

הצעת חוק ממשלתית [1600] שמטרתה להסדיר היבטים של הצבת מערכות צילום מיוחדות במרחב הציבורי ושימוש בהן על ידי משטרת ישראל. הצעת החוק נועדה לעגן את הכללים שיחולו לגבי הפעלה והצבה של מערכות כאמור, וכן את השימוש במידע שנאגר באמצעותן. הצעת החוק פורסמה ברשומות כבר בחודש יוני 2022 [הצעות חוק הממשלה 1570], בנוסח שהסדיר גם את השימוש במערכות צילום ביומטריות. ההצעה הנוכחית כוללת רק את הסדרת השימוש במערכות צילום מיוחדות ובלא החלק העוסק במערכות צילום ביומטריות. לעיון בתזכיר החוק.