תזכיר חוק לתיקון פקודת המשטרה [נוסח חדש](תיקון מס' )(מערכות צילום מיוחדות), התשפ"א-2021

תזכיר החוק מבקש לקבוע כי משטרת ישראל תהיה רשאית להציב במרחב הציבורי מצלמות נייחות וניידות, שיזהו בזמן אמת בני אדם, ולהעביר מידע מהמצלמות הללו, בין השאר, לשב"כ, לאמ"ן ולעוד גופים ציבוריים. המשטרה תהיה רשאית להציב, להפעיל ולהשתמש ב"מערכת צילום מיוחדת" שיש בה אפשרות לאגור ולעבד נתונים או תמונות ולזהות בני-אדם וחפצים ובכך להתחקות אחריהם. השימוש במערכת ייעשה לצורך מניעה או סיכול של עבירות, חקירת דפוסי פשיעה וכן גילוי עבירות מסוג פשע ומבצעיהן, מניעת פגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש, איתור נעדרים, אכיפת איסורי כניסה וצווי הרחקה ממקומות ציבוריים. המידע שייאסף מהמערכת יהיה חסוי. הוא ייאגר באופן שיבטיח הגנה מפני שימוש לא מורשה במידע, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדין.