הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש במכת"זית), התשפ"ג-2022

הצעת חוק פרטית [פ/335/25] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לקבוע כי שימוש במכת"זית (מכונית להתזת מים לפיזור הפגנות) יתועד בתיעוד חזותי. אדם הטוען כי נפגע או ניזוק מפעולת מכת"זית בהפגנה, רשאי לפנות למשטרה ולקבל ממנה את התיעוד החזותי (שיישמר למשך שנה).

הצעת החוק זהה להצעת חוק מטעם הכנסת ה-24 [938], המבוססת על הצעות חוק פרטיות שהוגשו בכנסת ה-24 על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב ואח' [פ/3041/24], חברת הכנסת גבי לסקי [פ/3665/24][פ/3753/24], וחבר הכנסת אוסאמה סעדי ואח' [פ/3684/24]. הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-25 על-ידי חבר הכנסת אחמד טיבי [פ/333/25].