הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש במכתזית), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3753/24] של חברת הכנסת גבי לסקי, המבקשת לקבוע כי בעת השימוש במכת"זית (מכונית להתזת מים לפיזור הפגנות) תופעל באופן אוטומטי מצלמת וידאו שתתעד את רגע ההתזה ואת האדם שהנוזל הותז לעברו, ברזולוציה הולמת. אדם הטוען כי נפגע או ניזוק מפעולת מכת"זית בהפגנה, רשאי לפנות למשטרה ולקבל ממנה את התיעוד החזותי.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-24 על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב ואח' [פ/3041/24], על-ידי חברת הכנסת גבי לסקי [פ/3665/24], ועל-ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואח' [פ/3684/24].