הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיעוד חזותי של השימוש במכתזית), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3684/24] של חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואח', המבקשת לקבוע כי בעת השימוש במכת"זית (מכונית להתזת מים לפיזור הפגנות) תופעל באופן אוטומטי מצלמת וידאו שתתעד את רגע ההתזה ואת האדם שהנוזל הותז לעברו, ברזולוציה הולמת. אדם הטוען כי נפגע או ניזוק מפעולת מכת"זית בהפגנה, רשאי לפנות למשטרה ולקבל ממנה את התיעוד החזותי.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-24 על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב ואח' [פ/3041/24] ועל-ידי חברת הכנסת גבי לסקי [פ/3665/24].