הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון - תובענה ייצוגית בשל פגיעה בפרטיות), התשפ"ג-2022

הצעת חוק פרטית [פ/33/25] של חבר הכנסת גלעד קריב, המבקשת לתקן את התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, כך שתתווסף לרשימת העילות בשמן ניתן להגיש תביעה ייצוגית גם עילה של פגיעה בפרטיות.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/5489/20]; בכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת קארין אלהרר [פ/1339/23] ועל-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג [פ/1656/23]; ובכנסת ה-24 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג [פ/1190/24].