הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון - תובענה ייצוגית בשל פגיעה בפרטיות), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/1339/23] של חברת הכנסת קארין אלהרר, המבקשת לתקן את התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, כך שתתווסף לרשימת העילות בשמן ניתן להגיש תביעה ייצוגית גם עילה של פגיעה בפרטיות.

הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/5489/20].