הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון - תובענה ייצוגית בשל פגיעה בפרטיות), התשפ"א-2021

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/1190/24] של חברת הכנסת תמר זנדברג, המבקשת לתקן את התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, כך שתתווסף לרשימת העילות בשמן ניתן להגיש תביעה ייצוגית גם עילה של פגיעה בפרטיות.

הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/5489/20], ובכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת קארין אלהרר [פ/1339/23] ועל-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג [פ/1656/23].