הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 64 - הוראת שעה)(ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב-2022

הצעת חוק מטעם הכנסת [914]. תיקון 58 לחוק הגנת הצרכן (משנת 2019) צמצם את זכות הביטול של הצרכן לגבי עסקאות מכר מרחוק של שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל, באמצעות ספק שירות הפועל מחוץ לישראל. ההסדר הנוכחי קובע כי עוסק כאמור רשאי להציע לצרכן לבחור בין 2 חלופות של ביטול העסקה, הניתנות לתמחור באופן שונה: 1. לפי התנאים הרגילים לביטול עסקת מכר מרחוק; 2. לפי מדיניות הביטול של נותן השירות שמחוץ לישראל. הצעת החוק הנוכחית מבקשת לתקן את סעיף 14ג2 לחוק הגנת הצרכן ולאפשר לעוסקים ישראלים המוכרים שירותי תיירות, הניתנים בישראל, להציע לצרכן את שתי החלופות האמורות.

הצעת החוק מבוססת על הצעות החוק הפרטיות של חברת הכנסת לימור מגן תלם ואח' [פ/3073/24] ושל חבר הכנסת רון כץ [פ/3628/24]; הצעת חוק פרטית דומה הוגשה בכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן ואח' [פ/197/23].