הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/197/23] של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן ואח'. ההצעה מבקשת לתקן את ההסדר שנקבע בתיקון 58 לחוק הגנת הצרכן, בעניין ביטול עסקת מכר מרחוק על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל, ולהחיל אותו גם על ספקי שירות חיצוניים ישראליים.