הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב-2022

הצעת חוק פרטית [פ/3073/24] של חברת הכנסת לימור מגן תלם ואח'. תיקון 58 לחוק הגנת הצרכן (משנת 2019) צמצם את זכות הביטול של הצרכן לגבי עסקאות מכר מרחוק של שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות ספק שירות הפועל מחוץ לישראל, וקבע כי עוסק כאמור רשאי להציע לצרכן לבחור בין 2 חלופות של ביטול העסקה, הניתנות לתמחור באופן שונה: 1. לפי התנאים הרגילים לביטול עסקת מכר מרחוק; 2. לפי מדיניות הביטול של נותן השירות שמחוץ לישראל. הצעת החוק הנוכחית מבקשת לתקן את סעיף 14ג2 לחוק הגנת הצרכן ולאפשר לעוסקים ישראלים המוכרים שירותי תיירות, הניתנים בישראל, להציע לצרכן את שתי החלופות האמורות.

הצעת חוק דומה הוגשה בכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן ואח' [פ/197/23].