הצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הרוגלות בשימוש משטרת ישראל, התשפ"ב–2022

הצעת חוק פרטית [פ/3653/24] של חבר הכנסת יואב קיש, לפיה הממשלה תמנה ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת השימוש שנעשה ברוגלות על ידי משטרת ישראל.