הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה)(תיקון - שקיפות מודעות בחירות בעולם הדיגיטלי), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/3152/24] של חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב, שנועדה להתאים את החקיקה הקיימת לכך שחלק ניכר מפלטפורמות הפרסום הקיימות הן מקוונות, בדרך של הטלת חובת שקיפות גם על תעמולת בחירות במדיה דיגיטלית.

הצעות חוק דומות הוגשו על-ידי חבר הכנסת רם שפע בכנסת ה-24 [פ/1847/24]; חברת הכנסת תהלה פרידמן בכנסת ה-23 [פ/2512/23]; וחבר הכנסת מיקי רוזנטל בכנסת ה-20 [פ/2566/20].