הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה)(תיקון - תעמולה דיגטלית), התשפ"א-2020

הצעת חוק פרטית [פ/2512/23] של חברת הכנסת תהלה פרידמן, המבקשת לעדכן את חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, להתפתחויות במרחב המקוון.

הצעת חוק דומה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/2566/20].