הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה)(תיקון - תעמולה דיגיטלית), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/1847/24] של חבר הכנסת רם שפע. מטרת ההצעה, לפי דברי ההסבר לה, היא להתאים את חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, להתפתחויות בדרכי התעמולה ובפרט השיווק הדיגיטלי. בין היתר מציעה ההצעה להבהיר שאחת ממטרות החוק היא להגן על הזכות לפרטיות, בכדי למנוע מניפולציה בשל עיבוד המידע האישי של אזרחים ושימוש בו לצורכי השפעת יתר עליהם. ההצעה הסדרים שנועדו להגביר את השקיפות בתעמולת בחירות דיגיטלית. ההצעה גם מבקשת להסמיך את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לתת צווי מניעה גם על עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות הנוגעות לדיוור ישיר ולניהול מאגרי מידע.

הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת תהלה פרידמן [פ/2512/23]; הצעת חוק דומה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/2566/20].